ЕКОТЕРМ
Facebook

КАТАЛОГ


ПОРТФОЛИО


 

Климатизация


Климатизацията е съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява:

  • подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация;
  • автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване;
  • пречистване на въздуха от прах и други механични примеси;
  • посока и скорост на движение на въздуха.

Климатизирането на въздушната среда се постига с различни технически средства, чрез които се формират много по вид и функция системи.

Основните изисквания, които се предявяват към тези системи са надеждност, технологичност и икономичност.

Ако вентилацията гарантира постигането на минималните санитарно-хигиенни изисквания на въздуха, то климатизацията гарантира достигането на комфортни параметри за живот и работа.

 
ОФИС, МАГАЗИН И СКЛАДОВА БАЗА
Пети километър
местност Хайнлъка
8000 Бургас
България

Телефон:
056/845 014

Мобилни:
0889/720 987

GPS координати:
42.5414319,27.4552812
Карта от Google maps »