ЕКОТЕРМ
Facebook

КАТАЛОГ


ПОРТФОЛИО


 

Вентилация


Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържат чистотата и подвижността на въздуха.

Проектирането и изграждане на вентилационна система във вашия дом или фабрика гарантира постигането на санитарно-хигиенните изисквания и параметри за съответния тип помещение.

Своевременния обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл

 
ОФИС, МАГАЗИН И СКЛАДОВА БАЗА
Пети километър
местност Хайнлъка
8000 Бургас
България

Телефон:
056/845 014

Мобилни:
0889/720 987

GPS координати:
42.5414319,27.4552812
Карта от Google maps »